Chia sẻ
domik

ĐIỀU ĐÓ DẪN ĐẾN KẾT QUẢ ĐÁNG TIẾC:

  • 6 Tháng Năm, 2015
  • -
  • -
  • -
  • Chức năng bình luận bị tắt ở ĐIỀU ĐÓ DẪN ĐẾN KẾT QUẢ ĐÁNG TIẾC:
  1. Bạn chi nhiều tiền nhưng chất lượng kém thậm chí phản tác dụng

  2. Thiết kế bất hợp lý dẫn đến sinh hoạt xáo trộn và khó chịu

  3. Màu sắc không phù hợp dẫn đến mất thẩm mỹ hoặc ảnh hưởng thị lực cho trẻ

  4. Ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe do vật liệu, loại sơn, sản phẩm không tốt hoặc kém chất lượng